Advokater i Norr är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Kiruna, Gällivare och Boden. Vi kan hjälpa dig inom de flesta rättsområden såsom brottmål (offentlig försvarare eller målsägandebiträde), familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), tvångsmål (LVU, LVM,LPT), asylrätt, tvistemål m.m.

Vi åtar oss också uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare och att som god man sälja fastigheter på offentlig auktion. Vi kan också hjälpa dig med att upprätta olika slags juridiska handlingar, såsom testamente, samboavtal, framtidsfullmakter, bodelningsavtal, arvskiften m.m.

Delägare

Bjorn
Advokat

Björn Linder, Kiruna

Filip
Advokat

Filip Backe, Gällivare & Boden

Medarbetare

©fotografvivekabw Mg 2264
Advokat

Jesper Holmberg, Boden

Love
Advokat

Love Sjögren, Gällivare

©fotografvivekabw Mg 2235
Advokatsekreterare

Maria Förvik, Kiruna