På våra kontor i Gällivare och Boden finns möjlighet att få hjälp av Notarius publicus med att bland annat utfärda apostille, intyga namnunderskrifter, kopior och andra uppgifter gällande innehållet i olika handlingar.

Notarius publicus upprättar normalt sett inte handlingar, det tar du med dig själv. Du ansvarar själv för handlingarnas innehåll och utformning samt för att kontrollera vilka krav som ställs på dokumenten och dess legalisering i det land där de är avsedda att användas.

Om din namnunderskrift ska bevittnas behöver du ha med dig giltig id-handling och underskriften måste ske framför vår Notarius Publicus.

Vi tar endast emot ärenden hos Notarius publicus via tidsbokning. Ring och boka tid antingen via telefon 010-788 17 90 eller via e-post info@advokaterinorr.se. Betalning sker kontant eller genom Swish. Företag kan faktureras.