Välkommen till din advokatbyrå i Norrbotten

Advokater i Norr är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Kiruna, Gällivare och Boden.

Advokater i Norr är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Kiruna, Gällivare och Boden. Vi kan hjälpa dig inom de flesta rättsområden såsom brottmål (offentlig försvarare eller målsägandebiträde), familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), tvångsmål (LVU, LVM, LPT), asylrätt, tvistemål m.m.

Vi åtar oss också uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare och att som god man sälja fastigheter på offentlig auktion. Vi kan också hjälpa dig med att upprätta olika slags juridiska handlingar, såsom testamente, samboavtal, framtidsfullmakter, bodelningsavtal, arvskiften m.m.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss.

Vad är en Advokat?

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är ledamöter av @sveriges_advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att se till att våra uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.

Samfund Logo

Vad kostar det att anlita oss?

I vissa fall har du rätt att få en advokat utsedd för dig så som offentligt biträde, målsägandebiträde eller offentlig försvarare. Staten betalar i dessa fall vårt arvode. Om du är misstänkt för brott och senare också döms för brottet kan du dock beroende på dina ekonomiska förutsättningar få återbetala hela eller delar av kostnaden.

För tvister kan du i många fall ha rätt att få delar av kostnaden ersatt genom rättsskydd via din försäkring eller via den statliga rättshjälpen. Vid ett första möte med oss hjälper vi dig att kontrollera om sådana möjligheter kan finnas och bistår dig med att göra en sådan ansökan.